Kontakt

Adresa:

CSS Bánovce nad Bebravou
Textilná 900
957 01 Bánovce nad Bebravou

Riaditeľ:

Ing. Šubová Katarína
tel.č.: 038/7602572, 0901918559
mail: katarina.subova@cssbanovce.sk

 

Vedúca sociálno-zdravotníckeho úseku:

Mgr. Madajová Mária
tel. č.: 0901 918 560
mail: maria.madajova@cssbanovce.sk

 

Sociálny pracovník:

Mgr. Lobotková Marcela
tel. č.: 0387602572
mail: marcela.lobotkova@cssbanovce.sk

 

Ekonomický úsek:

tel. č.: 0901 918 557
mail: info@cssbanovce.sk