Skladanie drevenných skladačiek, jemná motorika - 20210706_101855

História zariadenia

    Nie ku všetkým je v starobe osud milosrdný, pretože sú aj takí, ktorí nemajú v starobe nikoho a domov dôchodcov resp. penzión je pre nich jedinou záchranou. No najhoršie sú na tom tí, ktorých vlastné deti nechajú napospas samote a osudu a svoju ľahostajnosť zakrývajú občasnými návštevami.

    Možno takéto alebo im podobné myšlienky vírili hlavami tých, čo sa na vtedajšom Obvodnom úrade v Bánovciach pred viac ako dvadsiatimi rokmi začali zamýšľať nad tým ako aspoň čiastočne vyplniť medzeru v absencii zariadenia, ktoré by sa postaralo komplexne o tých starších a starých ľudí mesta Bánoviec nad Bebravou a jeho okolia, ktorí nevyhnutne potrebujú pomoc.

     Netrvalo dlho a začalo sa v napĺňaní uvedeného zámeru konkrétne konať. V roku 1990 bol pre začiatok odkúpený takmer nový  rodinný dom po známej slovenskej spisovateľke Elene Čepčekovej na ulici k Zornici a po príslušných stavebných úpravách a vybavení potrebným zariadením bolo v júli 1991 slávnostne uvedené do prevádzky Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov s kapacitou pre 18 obyvateľov ako budúca integrálna súčasť domova dôchodcov.

    Nízka kapacita tohto zariadenia však ani zďaleka nemohla uspokojiť záujem a potrebu umiestnenia starých ľudí a tak po majetkovo – právnom vysporiadaní medzi š.p. Zornica a Okresným úradom Topoľčany sa pristúpilo k úpravám budov v areáli bývalej MŚ a DJ na Textilnej ulici, kde v roku 1992 vznikli ďalšie miesta v DD pre umiestnenie starých občanov. Po nasledujúcich úpravách a rekonštrukcii priestorov sa kapacita postupne zvyšovala až na 36 lôžok. V ďalšom roku 1993 došlo na základe príslušného výnosu k spojeniu ZOS a DD s celkovou kapacitou 65 miest a nakoniec v roku 1996 po rekonštrukcii ďalšej časti MŠ v tom istom areáli pribudlo 25 nových miest a tak mal DD k dispozícii 90 ubytovacích miest, čím sa naplnil pôvodný zámer.

    Od 1.11.2001 došlo k zmene názvu zariadenia na Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb.

   Od 1.9.2009 došlo zase k zmene názvu zariadenia na Centrum sociálnych služieb – Bánovce nad Bebravou a na základe poverenia z RÚVZ Trenčín sa muselo pristúpiť k znižovaniu kapacity zariadenia z 90 klientov na 66 klientov.

    CSS tvoria celkom  tri objekty. Dva z nich sa nachádzajú v samostatnom areáli v zátiší riečky Radiše pod  ochranou viac ako tridsaťročných statných parkových stromov, čo celému areálu spolu s upravenými chodníčkami a zeleňou dodáva príjemný a pokojný vzhľad a vytvára malebné prostredie pre prechádzky klientov zariadenia. V tzv. hlavnom objekte je ubytovaných 32 obyvateľov a v druhom zvanom „Kocka“ 22 obyvateľov. Tretí objekt familiárne nazývaný Čepček, stojí mimo areálu na ulici K Zornici s kapacitou 12 ubytovacích miest. Všetky 3 objekty sú jednoposchodové budovy. Ubytovanie zabezpečujeme v jednoposteľových izbách – je ich 20, v dvojposteľových ktorých je 23.                                                   

 Zariadenie v izbách čiastočne rešpektuje želania obyvateľov, aby im čím viac pripomínali rodinné bývanie hlavne v počiatočnom štádiu adaptácie.

 

Od 1.12.2013 je zariadenie poskytovateľom sociálnej služby v domove sociálnych služieb z kapacitou 24 prijímateľov sociálnej služby a v špecializovanom zariadením zameranom na alzheimera a demenciu 42 prijímateľov sociálnej služby.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31