VEĽKÉ ĎAKUJEME

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí mysleli na našich klientov  a zabalili im aspoň trošku lásky a radosti do "krabice od topánok". Spríjemnili ste im tak vianočné sviatky, ktoré nemohli stráviť v kruhu svojich najbližších z dôvodu pandémie, ktorá vládne svetom.

Veľké poďakovanie patrí pani PhDr. Erike Slamkovej MPH, MHA, ktorá nám tieto balíčky sprostredkovala a osobne prišla odovzdať do nášho zariadenia.

Zároveň patrí naše poďakovanie aj členkám Červeného kríža Bánovce nad Bebravou, ktoré si tiež ako po iné roky spomenuli na našich klientov, potešili ich milými balíčkami a tak im spríjemnili vianočný čas.

                       Ďakujeme.  Klienti a kolektív CSS